ยางดูดหัวเดี่ยว
SUCTION LEFTER
No. 600.0

ยางดูดหัวเดี่ยว
SUCTION LEFTER
No. 600.1

ยางดูด 2 หัว
SUCTION LEFTER
No. 602.0

ยางดูด 2 หัว
SUCTION LEFTER
No. 602.1

ยางดูด 2 หัว
SUCTION LEFTER
No. 602.2

ยางดูด 2 หัว
SUCTION LEFTER
No. 602.25

25. GERMANY

26. GERMANY

27. GERMANY

28. GERMANY

29. GERMANY

30. GERMANY

ยางดูด 2 หัว
SUCTION LEFTER
No. 602.4

ยางดูด 3 หัว
SUCTION LEFTER
No. 603.0

ยางดูด 4 หัว
SUCTION LEFTER
No. 604.0

อะไหล่ยางดูด
SPARE PART
No. 614.0 , 610.0

อะไหล่ต่างๆ
SPARE PART
(ยางดูด 1-4 ตัว)

อะไหล่ระบบดูด
SPARE PART
SCHNEIDER

31. GERMANY

32. GERMANY

33. GERMANY

34. GERMANY

35. TAIWAN

36. GERMANY

ยางดูดหัวเดียวเล็ก
SUCTION LEFTER
Ø 4
SCHNEIDER.

ยางดูด 2 หัว
SUCTION LEFTER
SCHNEIDER

ยางดูด 2 หัว
(ปรับได้)
SUCTION LEFTER
SCHNEIDER

ยางดูด 3 หัว
SUCTION LEFTER
SCHNEIDER

ยางดูด 2 หัว
(กาว U.V.)
U.V. SUCTION

ยางดูดไม้บรรทัด
(กาว U.V.)
U.V. SUCTION
 

37. GERMANY

38. GERMANY

39. GERMANY

40. GERMANY

41. GERMANY

42. GERMANY

ยางดูดกะระยะ
(กาว U.V.)
U.V. SUCTION

ยางดูดจับฉาก
(กาว U.V.)
U.V. SUCTION

ยางดูดเหล็ก
Ø 80 MM.
SUCTION LEFTER
SCHNEIDER

แม่เหล็ก
(กาว U.V.)
U.V. SUCTION 

ยางดูดปั้มลม
8" โลหะ
SUCTION LEFTER
(PUMB)

ตัวดีดเคาะกระจก
วงใน
GLASS TAPING
RUBBER

43. GERMANY

44. GERMANY

45. GERMANY.

46. GERMANY

47. GERMANY

48. TAIWAN

ไม้บรรทัดตัดมุม
ANGLE CUTTER

วงล้อตัดพร้อมหัวพลาสติก
HOLDER WITH
CUTTING WHEEL
(120
° - 155°)

วงล้อเพชรฝัง/
เพชรเคลือบ
GRINDING WHEELS

 คีมหักกระจกหนา
GLASS TAPER

 อะไหล่ยางดูด
GLASS SUCTION
SPARE PART

ยางดูดปั้มลม
GLASS SUCTION
PUMB 

49. KOREA

50. KOREA

51. WORLD WIDE

52. GERMANY

53. USA, KOREA

54. KOREA, CHINA

 

MACHINE  &  TOOLS  FOR  GLASS  MAKERS

Copyright © 2004 Glaziers Zone Marketing Co.,Ltd.. All Rights Reserved.